• Kerk8
  • Kerk10
  • Kerk9
  • Kerk7
  • Kerk2

Welkom

Welkom op de website van de CGK Dordrecht-Centrum. Iedere zondag en soms ook doordeweeks komt de gemeente bij elkaar om samen te zingen, te bidden, het geloof te belijden en te luisteren naar het Woord van God. 

De komende activiteiten kunt u vinden in de agenda. Diensten kunt u live meeluisteren en kunt u terugluisteren in het preekarchief. Ook kunt u de gegevens van komende diensten bekijken, welke collecten er worden gehouden en het rooster van de kinderoppas. Naast diverse nieuwsberichten en nieuwsbrieven zijn er foto's te zien en kerkbodes te downloaden voor gemeenteleden. 

Bent u niet bekend met het Christelijk geloof? Op de pagina geloven kunt u meer informatie vinden over de inhoud van het geloof dat wij belijden.

Als u vragen heeft naar aanleiding van wat u leest, neem dan gerust contact met ons op!

Bidstond Grote Kerk Dordrecht

De CGK hielden op donderdag 13 juni in de Grote Kerk in Dordrecht bidstond voor de Generale Synode die op 14 juni begon. „We bevinden ons hier op historische grond”, zei ds. Buijs, preses van de vorige generale synode. In Dordrecht werd in 1618 en 1619 de Nationale Synode gehouden. „Een synode die we altijd in verband zullen blijven brengen met het opkomen voor de volstrektheid van Gods genade. De Dordtse Leerregels vormen er het sprekende bewijs van. Ze werden in déze kerk, op 6 mei 1619, voorgelezen. Bijzonder om hier 400 jaar later bijeen te zijn.”

Klik hier om de bidstond te beluisteren. 

Klik hier om van de openingsvergadering de meditatie van ds. Vogel, de lezing van ds. van der Zwan en het openingswoord van ds. Schenau te beluisteren.

Preekarchief en privacy

In het kader van de aangescherpte wetgeving ten aanzien van privacy is er vanaf begin juni een aanpassing aan het preekarchief en de opnamesoftware doorgevoerd. Vanaf nu worden voor alle preken twee versies opgenomen, namelijk een versie met alleen de schriftlezing en preek en een versie met de volledige liturgie. De volledige versie is alleen beschikbaar voor gemeenteleden na inloggen op de website. Indien u als gemeentelid bent ingelogd en naar het preekarchief gaat, zullen automatisch de volledige preken voorgesteld worden. Indien u ook alleen de schriftlezing en preek wilt downloaden, zult u even moeten uitloggen en dan de preek downloaden. De preken voor juni zijn en blijven allemaal nog als volledige versie beschikbaar.

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.