• Kerk8
 • Kerk10
 • Kerk9
 • Kerk7
 • Kerk2

Live luisteren en meekijken

In verband met het coronavirus kunt u helaas onze diensten niet meer in de kerk bijwonen. Tijdelijk is het wel mogelijk om de diensten te volgen. Zie 'Live kijken' en 'Live luisteren' voor meer informatie. 

Welkom

Welkom op de website van de CGK Dordrecht-Centrum. Iedere zondag en soms ook doordeweeks komt de gemeente bij elkaar om samen te zingen, te bidden, het geloof te belijden en te luisteren naar het Woord van God. 

De komende activiteiten kunt u vinden in de agenda. Diensten kunt u live meeluisteren en kunt u terugluisteren in het preekarchief. Ook kunt u de gegevens van komende diensten bekijken, welke collecten er worden gehouden en het rooster van de kinderoppas. Naast diverse nieuwsberichten en nieuwsbrieven zijn er foto's te zien en kerkbodes te downloaden voor gemeenteleden. 

Bent u niet bekend met het Christelijk geloof? Op de pagina geloven kunt u meer informatie vinden over de inhoud van het geloof dat wij belijden.

Als u vragen heeft naar aanleiding van wat u leest, neem dan gerust contact met ons op!

Regeling hervatting kerkdiensten

Met dankbaarheid melden we dat per 5 juli de kerkdiensten met de gemeente hervat mogen worden. Tegelijk beseffen we hoe pijnlijk het is om vanwege leeftijds- of gezondheidsrisico’s nog niet met de gemeente onder het Woord samen te kunnen komen. Om de diensten ordelijk te laten verlopen hebben we de eerste en volgende stappen gezet. In afhankelijkheid van de Heere zoeken we hierin de goede weg te gaan.

Bankenplan

Samen met de koster is er een bankenplan gemaakt van zitplaatsen die voor gebruik in aanmerking komen. De verdeling is met inachtneming van:

 • De minimale 1,5 meter afstand in de bank
 • De minimale 1,5 meter afstand bij het passeren van mensen die al in de bank zitten.

De niet bruikbare plaatsen worden ROOD gemarkeerd. Om bij zitten in de bank aan de 1,5 meter ruimte te voldoen, worden telkens  twee banken achter elkaar overgeslagen.

De aantallen en de groepen

De gemeente is verdeeld in alfabetische groepen van 100. Voor elk gemeentelid wordt er een plaats vrijgehouden. Voor het berekenen van het aantal aanwezigen is ervan uitgegaan dat:

 • Gemeenteleden in de leeftijd 5 jaar t/m 69 (die gezond zijn) naar de kerk komen. 
 • Kinderen jonger dan 5 jaar naar de oppas gaan.
 • Gemeenteleden die behoren tot de risicogroep vanaf 70 jaar, de diensten thuis volgen.

Op alfabetische volgorde is de volgende groepsindeling gemaakt: 

Groepen  Gemeenteleden / gezinnen   
 M.W. Aarnoudse-van Es t/m  B. van Dam 
 M.F. van Dam-van Wijk t/m   

H. de Heer

 J. de Heer-Oosterom t/m  L.A. van Kampen Droogendijk
 M.H. van Kampen-Bechthum t/m   R. Mulderij-Ramp
 J.K. Mutanga-Boer t/m  E. Stok-de Reus 
 H.J. Stok-de Widt t/m   A. van der Zwan-ten Hove
 • Binnen elke groep zijn de verschillende gezinsgrootten (1-8 gemeenteleden) geïnventariseerd. 
 • De koster wijst plaatsen toe door middel van een GROENE kaart waarop het aantal benodigde zitplaatsen staat aangegeven. Let op: dit zijn niet de plaatsen waar u/jij gewoonlijk zit.
 • Tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huishouden/gezin behoren, worden in eenzelfde bank drie zitplaatsen vrijgehouden. 
 • De eerste 3 zondagen (6 groepen) behoren tot de experimentele fase van de regeling waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden. 
 • Bij de uitgang wordt voor het inzamelen van de collecten een standaard met collectezakken geplaatst. 
 • Na de dienst worden de banken gereinigd en wordt de kerkzaal goed gelucht. 

 Wat verwachten wij  van u en jullie?

Gemeenteleden luisteren thuis:

 • Als ze verhoging of koorts hebben, hoesten of kortademig zijn 
 • In de achterliggende weken in een risicogebied waren
 • Als hun gezinsleden bovengenoemde klachten hebben
 • Als ze tot een kwetsbare groep behoren
 • Als ze jonger zijn dan vijf jaar en niet naar de kinderoppas gaan

Gemeenteleden die de kerkdiensten bezoeken:

 • Komen binnen via de hoofdingang
 • Nemen hun jas mee de kerk in (we gebruiken geen kapstok)
 • Desinfecteren hun handen (er zijn desinfectans aanwezig)
 • Houden per huishouden/gezin 1,5 meter afstand tot anderen
 • Nemen plaats op de voor hen beschikbare plaatsen die door middel van de groene kaart worden aangegeven en door de koster worden aangewezen
 • Maken zo min mogelijk gebruik van het toilet 
 • Niezen, hoesten proesten enz. in de elleboog
 • Delen geen snoep uit aan anderen dan het eigen gezin
 • Verlaten het gebouw via de door de koster bepaalde route
 • Letten er op dat elk ‘vak’ beurt voor beurt ‘leegloopt’
 • Vormen geen aaneengesloten groepen in de hal, voor de kerkdeur of op de Krooswijkhof

In deze fase wordt er tijdens de kerkdienst niet gezongen 

Kinderoppas 0 – 4 jaar 

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Laat kinderen door één volwassene brengen zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan digitaal of telefonisch worden doorgegeven. 

Doopdiensten

Om de doop te bedienen aan kinderen die in de achterliggende tijd geboren zijn, wordt er op de woensdagen van 15 en 22 juli om 19.30 uur een doopdienst gehouden. Daardoor is er meer ruimte beschikbaar voor familie binnen en buiten de gemeente om de dienst te bezoeken. Het is dus niet de bedoeling dat anderen dan die zijn uitgenodigd, deze diensten bezoeken. Omdat het officiële erediensten zijn, hopen en verwachten we wel dat heel de gemeente deze diensten thuis volgt.  

Persoonlijke eigendommen in de kerkbanken

In de kerkbanken liggen Bijbels, kussens en nog meer persoonlijke eigendommen. Omdat er geen vaste zitplaatsen zijn, vragen wij u om al uw persoonlijke eigendommen op zaterdag 27 juni tussen tien uur en twaalf uur op te halen in het kerkgebouw. Wat u daarvan in de kerkdienst nodig hebt, neemt u na de dienst weer mee naar huis. Op die manier houden we de banken leeg en zijn ze na de diensten eenvoudig en grondig te reinigen. 

Als u vragen of opmerkingen over deze regeling hebt, kunt u contact opnemen met: 

Jaap de Heer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of  

Wim Scheurwater (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Corona: hulp vragen en hulp bieden

Nu de maatregelen om het coronavirus in te dammen steeds ingrijpender worden, neemt voor veel mensen ook het sociaal isolement toe. Een extra reden om als gemeenteleden naar elkaar om te zien en elkaar waar nodig te helpen. Omdat het vaak niet duidelijk is wie we kunnen helpen en hoe we kunnen helpen, is er vanuit de gemeente een initiatief ontstaan om de hulpvraag en de hulpbieder bij elkaar te brengen.

Tijdens het opzetten hiervan zijn we door Missie Dordt benaderd of we aan willen sluiten bij een breedkerkelijk initiatief voor Dordrecht: Licht voor Dordt (zie www.lichtvoordordt.nl). We hebben besloten hierbij aan te sluiten, om zo al onze broeders en zusters tot hulp te kunnen zijn.

Heeft u hulp nodig?
Licht voor Dordt kan u helpen met de volgende hulpvragen:

 • boodschappen doen
 • voedselpakket ophalen
 • medicijnen ophalen
 • vervoer naar het ziekenhuis
 • telefonisch contact (uw hart luchten) 
 • maaltijd verzorgen of soep koken

Heeft u één van bovenstaande hulpvragen, belt u dan naar 078-204 93 15 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur) of vul het formulier in op de website: nietalleen.hiphelpt.nl/ik-zoek-hulp. U kunt ook Ton van Belle (06-22773785) of iemand uit uw omgeving vragen om de hulpvraag voor u in te dienen

Heeft u andere hulpvragen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de hulpendienst van onze gemeente door te bellen met Hanneke van Belle (078-6558852) of Annelies Terlouw (078-7851416) of door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u of wil jij helpen?
Daar zijn we heel blij mee! Aanmelden kan via https://nietalleen.hiphelpt.nl/hulp-bieden. Vul bij locatie ‘Dordrecht’ in en bij Kerk/organisatie ‘Christelijk Gereformeerde Kerk Centrum’. Er wordt dan contact met je opgenomen als er hulpvragen zijn waar jij bij kunt helpen. Dit kan dan zowel bij leden van onze gemeente als bij andere mensen zijn.

Alvast heel erg bedankt voor je hulp en inzet!

Vragen?
Wanneer er vragen zijn over het hulp aanvragen of hulp bieden, neem dan contact op met één van ons.

Hartelijke groet,
Benjamin Mulder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-34 04 89 54)
Alinda Heijstek – de Kat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-51 79 85 75)

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.