Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus gelden in onze gemeente momenteel de volgende maatregelen:

  • Maximaal 30 aanwezigen tijdens een kerkdienst (inclusief kinderen, exclusief personeel)
  • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje in kerk- en verenigingsgebouwen wanneer hij of zij niet zit. 
  • Er wordt gezongen vanaf de voorste bank(en) van het middenvak. 
  • Verenigingen en commissies komen niet fysiek samen
  • Vergaderingen vinden zo veel mogelijk digitaal plaats, pastorale bezoeken mogen in overleg doorgang vinden
  • De voortgezette catechese wordt de aankomende avonden gehouden in de vorm van een Bijbellezing. U kunt deze volgen via de kerktelefoon en het YouTube kanaal van onze gemeente.

Een uitgebreide toelichting op alle maatregelen is verspreid via de gemeentemail en Scipio. Voor eventuele vragen of opmerkingen over bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met de scriba.

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.