Regeling kerkdiensten

Geliefde gemeente,

We realiseren ons dat we door de corona-epidemie in een uitzonderlijke situatie zijn gekomen waarin moeilijke beslissingen genomen zijn die de kerkenraad maar ook de gemeente raken. De kerkenraad volgt m.b.t. de inrichting van de kerkelijke samenkomsten de besluiten en adviezen van de overheid. De diensten worden via livestream op de gebruikelijke kerktijden uitgezonden. Om de wettigheid van de diensten te waarborgen doet de kerkenraad in een kleine samenstelling dienst. U kunt de preken beluisteren via de website door te klikken op: Live luisteren. Het is ook mogelijk om de kerkdienst via beeld te volgen door te klikken op Live kijken. De kerkenraad zal de eerder aangekondigde maatregelen tot nader order te continueren.

Wilt u dit bericht ook delen met gemeenteleden die geen gebruik maken van e-mail of internet. Wij bevelen de nood van deze epidemie die ons ook als gemeente raakt aan in uw gebeden.

Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad, scriba J. de Heer

 

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.