Regeling kerkdiensten

Geliefde gemeente,

Naar aanleiding van het regeringsbesluit om vanwege het coronavirus samenkomsten van meer dan honderd personen af te gelasten, heeft de kerkenraad zich bezonnen op de voortgang van de erediensten.

We realiseren ons dat we in een uitzonderlijke situatie zijn gekomen waarin moeilijke beslissingen genomen zijn die de kerkenraad maar ook de gemeente raken.

Afgewogen is om over te gaan op het houden van diensten van ten hoogste honderd gemeenteleden maar ook dan is het besmettingsrisico te hoog. De kerkenraad heeft besloten om de diensten in elk geval tot en met zondag 29 maart uit te zenden zonder dat de gemeente in het kerkgebouw aanwezig is. De doopdienst van aanstaande zondag wordt uitgesteld tot nader datum.

U kunt de preken beluisteren via de website door te klikken op: Live luisteren. Het is ook mogelijk om de kerkdienst via beeld te volgen door te klikken op Live kijken.

Om de wettigheid van de diensten te waarborgen zal de kerkenraad wel dienst doen. Het ligt in de verwachting dat de epidemie zich in de komende weken verder zal uitbreiden. De kerkenraad heeft dan ook besloten om de eerder aangekondigde maatregelen tot nader order te continueren.

Wilt u dit bericht ook delen met gemeenteleden die geen gebruik maken van e-mail of internet.

Wij bevelen de nood van deze epidemie die ons ook als gemeente raakt aan in uw gebeden.

Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad,

scriba J. de Heer

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.