De muziekcommissie heeft vanuit de kerkenraad de opdracht gekregen om het zingen en musiceren in de gemeente te bevorderen. Daarnaast heeft de commissie de regie over de muzikale invulling van gemeentelijke activiteiten waarin zang en muziek centraal staan. Op de website staat informatie over het zingen in de gemeente.

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.