Huiswerk catechisatie

Datum:   Groep   Huiswerk
07-10-2019   Groep 1   Maken 1,2 en 3 van les 1

    Groep 2a  

Les 6.1
- Leren: vragen 1, 2 en 3 (staan in het roze kader)
- Maken: vragen 1, 2 en 3

    Groep 2b    Les 6.1

- Leren: vragen 1, 2 en 3 (staan in het roze kader)
- Maken: vragen 1, 2 en 3

    Groep 3    
    Groep 4  

Lees Les 20 nog eens na
Maak vraag B.1 en vraag B.5 van bladzijde 12

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.