Gemeente

De gemeente van de CGK Dordrecht-Centrum ziet elkaar niet alleen tijdens de diensten op zondag, maar komt ook op andere momenten bij elkaar. Zo zijn er diverse verenigingen, kringen en catechisaties waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten. Daarnaast bestaan er binnen de gemeente verschillende commissies, bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren. Naast diverse nieuwsberichten en nieuwsbrieven zijn er foto's te zien en kerkbodes te downloaden voor gemeenteleden. Ook worden er regelmatig artikelen geschreven over de geschiedenis van onze gemeente. Hier kunt u ook het herdenkingsboek bestellen. 

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.