Fijn dat we elkaar via deze site ontmoeten. Graag stellen wij ons aan u, aan jou voor. De kerk aan de Dubbeldamseweg / Singel vormt een groep mensen van ongeveer 700 leden die samen een christelijke gemeente vormen. Mensen van alle leeftijden die twee keer op zondag en ook doordeweeks bij elkaar komen. Waarom doen we dat eigenlijk? Om daar naar de Bijbel, Gods woord, te luisteren en ervan te leren. Om te bidden met elkaar.  Ook zingen we tot eer van God.

Wie is God?

Hij is de Schepper van de aarde en het heelal. Let eens op de fascinerende zon en maan. Let op de oneindige hoeveelheid sterren bij een heldere nacht. Let op de wisselende luchten: morgenrood, een vriendelijk schitterende blauwe lucht of een dreigende onweersbui. Let op de wind, waarop vogels zweven. Let op de mist, regen, hagel of sneeuw. Kijk eens naar het functioneren van het menselijke lichaam. Geen mens kan al dat moois gemaakt hebben. Wij geloven dat deze God, Schepper is van uw en ons leven! Als u over deze machtige God nadenkt, zou u daar ook meer van willen weten?

Waar vinden we God?

In de Bijbel. De Bijbel is Gods boodschap aan ons. God, de Heere vertelt ons daarin wie Hij is. Miljoenen mensen op aarde lezen er dagelijks uit. Ze vinden in de Bijbel troost en bemoediging. De Bijbel is helemaal waar. De Bijbel vertelt ons wie wij zijn. Na de dood houdt niet alles op. Door de zonde heeft de mens de eeuwige dood verdiend. Maar de Heere heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus aan deze wereld heeft gegeven. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven zal.

Waar ontmoeten we God?

De Heere wijst ons in de Bijbel op het samenkomen als gemeente (in de kerk) als allermooiste plaats van ontmoeting. Veel mensen doen dit niet (meer). Zij hebben God niet nodig. Zij verontschuldigen zich door te zeggen dat ze God veel dichterbij voelen in de natuur dan in de kerk. Men zegt soms: "de mensen in de kerk voelen zich beter dan andere mensen!" Dat is een misverstand. We zijn allemaal zondaren. God vertelt ons dat eerlijk! Hij draait er niet omheen. Maar voor mensen die niet deugen is er juist verwachting. Door Zijn Woord, de Bijbel, is God nabij! Er is in deze ontmoeting hoop voor mensen, die vijanden van God zijn!

Bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten?

Iedere zondag om 9:30 uur en 16:45 uur gaan bij ons de deuren open voor iedereen. De diensten beginnen dan om 10:00 uur en 17:15 uur. Kom eens langs (voor kinderen tot ongeveer 4 jaar is er crèche tijdens beide diensten). Het adres is: Dubbeldamseweg Noord 1 / Singel 192. U kunt zich ook aanmelden voor een Bijbelcursus. Hierin kunt u in een aantal bijeenkomsten meer te weten komen over het christelijke geloof. Of bezoek de website www.abcvanhetgeloof.nl

 

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.