Het Oude Testament

Het Oude Testament begint bij de schepping, met daarna de zondeval. Vervolgens beschrijft het Oude Testament de geschiedenis van het Joodse volk gedurende tientallen eeuwen voor de komst van Christus. Als een rode draad loopt door het Oude Testament de belofte van God dat Hij een Verlosser zal zenden om de verstoorde relatie tussen God en de mens te herstellen. (Dit komt bijvoorbeeld duidelijk voor voren in Genesis 1,2 en 3 en Jesaja 53)

Inhoud van het Oude Testament

Genesis Prediker
Exodus Hooglied
Leviticus Jesaja
Numeri Jeremia
Deuteronomium Klaagliederen
Jozua Ezechiël
Richteren Daniël
Ruth Hosea
1 Samuël Joël
2 Samuël Amos
1 Koningen Obadja
2 Koningen Jona
1 Kronieken Micha
2 Kronieken Nahum
Ezra Habakuk
Nehemia Zefanja
Esther Haggai
Job Zacharia
Psalmen Maleachi
Spreuken  
Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.