Geloven

Iedere zondag en soms ook doordeweeks komt de gemeente bij elkaar om samen te zingen, te bidden, het geloof te belijden en te luisteren naar het Woord van God. Via deze pagina kunt u meer informatie vinden over deze verschillende zaken. U vindt een uitleg van de inhoud van het geloof dat wij belijden. Ook de verschillende geloofsbelijdenissen die er zijn worden toegelicht en kunt u lezen. Elke zondag lezen wij met elkaar uit de Bijbel, het Woord van God. Onze kerk is onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Wat dit inhoudt kunt u vinden op deze pagina. Als u vragen heeft naar aanleiding van wat u leest, neem dan gerust contact met ons op!

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.